Tấm Xi Măng Cemboard X2

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 40 kg

254.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 64 kg

439.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 56 kg

395.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 65 kg

369.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 52 kg

337.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 54 kg

332.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 48 kg

297.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 47 kg

276.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 40 kg

240.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 45 kg

281.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98kg

614.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 31 kg

174.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

531.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

463.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 75 kg

419.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

401.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 40 kg

254.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 64 kg

439.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm(1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 56 kg

395.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 65 kg

369.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 52 kg

337.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 54 kg

332.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 48 kg

297.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 47 kg

276.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 40 kg

240.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 45 kg

281.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 20mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 20mm
+ Trọng lượng: 98kg

614.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 31 kg

174.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 18mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 18mm
+ Trọng lượng: 88 kg

531.000đ

- Gía trên đã bao gồm VAT
- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 16mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 16mm
+ Trọng lượng: 78 kg

463.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 15mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 15mm
+ Trọng lượng: 75 kg

419.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Lót Sàn, Sàn Nâng, Gác Giả 14mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 14mm
+ Trọng lượng: 70 kg

401.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%