Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 40 kg

254.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 65 kg

369.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 52 kg

337.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 47 kg

276.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 40 kg

240.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 31 kg

174.000đ

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm (1x2m)

+ Quy cách: 1000x2000
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 40 kg

254.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 12mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 12mm
+ Trọng lượng: 65 kg

369.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 10mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 10mm
+ Trọng lượng: 52 kg

337.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 9mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 9mm
+ Trọng lượng: 47 kg

276.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 8mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 8mm
+ Trọng lượng: 40 kg

240.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%

Tấm Xi Măng Cemboard X2 - Ốp Tường, Vách Ngăn Văn Phòng 6mm

+ Quy cách: 1220x2440
+ Độ dày: 6mm
+ Trọng lượng: 31 kg

174.000đ

- Thông số kỹ thuật của tấm sai lệch trong phạm vi ±3%